lodseddel
Slide background
Slide background
tag-stilling-organdonation-nyreforeningen
Aarets-solfanger

Årets solfanger er et forbillede

Jesper Collin er Årets solfanger fordi han er et forbillede, fordi han viser, at selvom man får dårlig nyre som ung, kan man få sig en uddannelse, stifte familie, bevare sit gode humør og samtidig have overskud til andre.