saelg-lodsedler-for-nyreforeningen
overvejer-du-at-give-en-nyre
Slide background
Assisteret p-dialyse

Københavns Kommune sikrer hjælp til de svageste dialysepatienter

Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune tager nu ansvar for en af kommunens sårbare grupper – mennesker som har behov for hjælp til dialysebehandling i hjemmet. Det sker efter afslutningen på et pilotprojekt mellem kommunen og Rigshospitalet, som gav anledning til diskussion om, hvorvidt en ordning, hvor kommunens hjemmesygepleje assisterer borgere i p-dialyse, skulle fortsætte.

Bliv medlem eller giv et bidrag