Om Nyreforeningen Nyheder Kredse & Regioner Aktiviteter Fakta om nyrerne Råd & Vejledning Kost & Motion Rejser Patientstøtte
Bliv medlem · Støt Nyreforeningen · Shop · Nyrenyt · Publikationer · Presserum · Kontakt

Du er her: Home Sort menu Fakta om nyrerne Nyresygdomme

Nyresygdomme


Alle medicinske nyresygdomme:

· rammer begge nyrer, som var de ét organ.
· giver næsten ens symptomer, som skyldes tab af blodets proteiner eller tab af nyrefunktion.

Når den ene nyre fjernes på grund af sygdom øger den anden nyre sin funktion. Tilsvarende er gældende hos mennesker, der giver deres ene nyre til et familiemedlem med kronisk nyresvigt. Det har vist sig, at man uden problemer kan leve med én nyre, forudsat at man i øvrigt er rask.

Nyreundersøgelser
På baggrund af symptomer og en almindelig lægeundersøgelse med kontrol af blodtryk samt forholdsvis få blod- og urinprøver vil det ofte kunne afgøres, om en patient har akut eller kronisk nyresygdom. Urinundersøgelserne kræver næsten altid opsamling af al urin i et eller flere døgn. Det er besværligt, især for ikke-indlagte patienter, men bruges til nøjagtig bestemmelse af proteintabet i urinen. Ved måling af affaldsstoffet kreatinin i både blod og urin kan man beregne den såkaldte kreatininclearance, som er et forholdvis godt mål for nyrefunktionen. En helt nøjagtig bestemmelse af nyrefunktionen kan foretages ved indgift af en lille mængde radioaktivt stof med blodprøvekontrol efter 4-5 timer.


Ultralydsundersøgelse
Ved udredning af nyresygdom vil der næsten altid være behov for en ultralydsundersøgelse af nyrer og urinveje. Ultralyd er hurtige, svingende lydbølger, der via et lydhoved sendes ind i kroppen og tilbagekastes fra organerne. Lydsignalerne omdannes til billeder, som giver oplysninger om nyrernes størrelse og eventuelle unormale forhold. Undersøgelsen er uden ubehag. Hyppigt foretages også en såkaldt renografi, hvor der i en blodåre indsprøjtes en ganske lille mængde radioaktivt stof, som udskilles gennem nyrerne, således at man med et specialkamera placeret over nyrerne kan få at vide, hvordan hver enkelt nyre fungerer.

Nyrebiopsi
I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at udtage en lille vævsprøve fra den ene nyre til nærmere undersøgelse. Denne såkaldte nyrebiopsi tages i lokalbedøvelse og ved hjælp af den ovennævnte ultralydsteknik findes nyren og med en kanyle udtages en prøve af nyren. Efterfølgende er der behov for at observere patienten i ½ til 1 døgn, idet der i meget sjældne tilfælde kan opstå komplikationer til undersøgelsen, typisk i form af blødning.

Almindelig røntgenundersøgelse af nyrer og urinveje, intravenøs urografi, udføres sjældent ved de medicinske nyresygdomme, men specielle røntgenundersøgelser så som CT-skanning, MR-skanning og arteriografi kan komme på tale.