Om Nyreforeningen Nyheder Kredse & Regioner Aktiviteter Fakta om nyrerne Råd & Vejledning Kost & Motion Rejser Patientstøtte
Bliv medlem · Støt Nyreforeningen · Shop · Nyrenyt · Publikationer · Presserum · Kontakt

Du er her: Home Sort menu Nyheder Nyheder Staten opgiver sag mod Omniscan-producent

Staten opgiver sag mod Omniscan-producent


Dagens Medicin skriver den 18. april 2012


Den danske stat vil ikke prøve muligheden for at søge regres hos producenten for erstatningerne til de nyrepatienter, der har fået alvorlige skader efter undersøgelser med mr-kontrastmidlet Omniscan.
Der bliver ingen retssag mellem den danske stat og producenten af mr-kontrastmidlet Omniscan, GE Healthcare.
For anden gang inden for tre år har statens advokat Kammeradvokaten frarådet den siddende sundhedsminister at anlægge sag mod GE Healthcare. Det skete på et møde onsdag eftermiddag, hvor Kammeradvokaten orienterede Folketingets sundhedsudvalg om sin vurdering af muligheden for at anlægge en såkaldt regressag mod firmaet.
Dermed bortfalder muligheden for den danske stat for at få dækket de erstatninger på ca. 24 mio. kr., som Patientforsikringen har udbetalt til de danske nyrepatienter, der har fået alvorlige skader efter undersøgelser med Omniscan.

Sundhedsministeriet har kendt til Kammeradvokatens anbefaling siden november sidste år, men har først nu valgt at orientere sundhedsudvalget om beslutningen om ikke at anlægge en regressag.
Ministeriet bekræfter over for Dagens Medicin, at sundhedsministeren har valgt at følge Kammeradvokatens indstilling, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.
Ifølge Dagens Medicins oplysninger bunder Kammeradvokatens anbefaling især i to konkrete forhold: For det første er en del af sagerne forældede, og det vil kun være muligt at føre regressag svarende til ca. 7,5 mio.kr. ud af 24 mio. kr.

For det andet vil en retssags krav til dokumentation for en klar årsagssammenhæng mellem brugen af Omniscan og patienternes skader være markant
Det var tidligere sundhedsminister Bertel Haarder (V), der i april 2011 bad Kammeradvokaten revurdere muligheden for at anlægge en regressag mod GE Healthcare. Når der er tale om en revurdering skyldes det, at Kammeradvokaten i april 2009 anbefalede ministeriet ikke at anlægge sag.

At Bertel Haarder for et år siden alligevel bad Kammeradvokaten genoverveje sin vurdering af muligheden for at anlægge en sag - og dermed også af sandsynligheden for at vinde den - skyldes først og fremmest, at der i forbindelse med amerikanske retssager er fremkommet nye oplysninger, som yderligere belaster producenten.

I USA har over 400 nyrepatienter , der har fået den invaliderende eller dødelige sygdom nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter én eller flere undersøgelser med Omniscan, anlagt retssager mod GE Healthcare.
Alene i Danmark lever 67 nyrepatienter med bivirkningen nefrogen systemisk fibrose, og et lignende antal er formodentlig afgået ved døden uden at have fået stillet diagnosen.

Læs Nyreforeningens reaktion