Landsmøde 2017

Landsmoede

Nyreforeningens landsmøde 2017 foregår den 6.-7. maj på Sinatur Konferencecenter i Nyborg. Selve generalforsamlingen er gratis for alle medlemmer.

Program, dagsorden og praktiske oplysninger kan ses her på siden og er offentliggjort i Nyrenyt, der udkom 1. marts 2017.

Praktiske oplysninger

Mødested: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Pris

Dagsprogram lørdag: Gratis for alle medlemmer.
Dagsprogram og middag: 460 kr.
Hele weekenden: 870 kr. pr. person i dobbeltværelse og 1.020 kr. pr. person i enkeltværelse.

Udover kaffe, te og en vand til frokost er drikkevarer for egen regning.

Husk at dit kontingent skal være betalt, for at du kan deltage i landsmødet eller dele af landsmødet.

Tilmelding: Tilmeld dig senest den 3. april.

Afbud: Hvis du pga. af sygdom eller lignende bliver forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du give besked til sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 hurtigst muligt, da Nyreforeningen ellers kommer til at hæfte for dit ophold. Melder du afbud senere end 12. april, får du ikke din betaling refunderet.

Kørsel: Vi sender en deltagerliste ud til alle efter fristens udløb, så det er muligt at arrangere samkørsel.

Program

Lørdag den 6. maj

Kl. 10.00 – 10.30                          Ankomst med rundstykke og kaffe/te
Kl. 10.30                                         Uddeling af Årets solfanger og Prisen til det hospital der har forbedret sig mest indenfor planlagt dialyse
Kl. 11.00                                        Status på den nationale handlingsplan for organdonation, ved Helle Haubro, centerleder, Dansk Center for Organdonation
Kl. 11.45                                         Generalforsamlingen starter
Kl. 12.30                                         Frokost
Kl. 13.30                                         Generalforsamling fortsat og afslutning
Kl. 15.30                                         Kaffepause
Kl. 15.45-18.00                             Åbent hovedbestyrelsesmøde
Kl. 19.00                                         Middag

Søndag den 7. maj

Kl. 07.30 – 08.30                          Morgenmad og tjek ud
Kl. 08.30                                         Åbent hovedbestyrelsesmøde fortsat og afslutning
Kl. 10.00                                         Pause
Kl. 10.15                                         Uddeling fra Nyreforeningens Forskningsfond
Kl. 12.00                                         Let anretning og mulighed for dialog med forskere, der har modtaget midler fra Forskningsfonden
Afrejse

Se dagsorden for generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere efter tilmeldingsfristens udløb. Årsberetningen kan du se på side 18-21 i Nyrenyt, marts 2017.