Landsmøde 2017

Landsmoede

Nyreforeningens landsmøde 2017 foregår den 6.-7. maj på Sinatur Konferencecenter i Nyborg. Selve generalforsamlingen er gratis for alle medlemmer.

Program, dagsorden og praktiske oplysninger kan ses her på siden og offentliggøres i Nyrenyt, der udkommer 1. marts 2017.

Praktiske oplysninger

Mødested: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Pris

Dagsprogram lørdag: Gratis for alle medlemmer.
Dagsprogram og middag: 460 kr.
Hele weekenden: 870 kr. pr. person i dobbeltværelse og 1.020 kr. pr. person i enkeltværelse.

Udover kaffe, te og en vand til frokost er drikkevarer for egen regning.

Husk at dit kontingent skal være betalt, for at du kan deltage i landsmødet eller dele af landsmødet.

Tilmelding: Tilmeld dig senest den 3. april på en af følgende måder:

 • Via tilmeldingsformularen herunder.
 • På mail@nyreforeningen.dk eller tlf. 43 52 42 52.
 • Via netbank: Overfør det beløb du skal betale på reg.nr. 3129, kontonr.: 0009272100. Husk at skrive dit navn, og evt. flere deltageres navne samt mrk. Landsmøde ved overførslen.

Sidder du med mobil eller tablet, så tilmeld dig via linket her: https://goo.gl/forms/lDWiV7icSBQc0Jvi2

Når du har udfyldt tilmeldingsformularen, skal du gå videre til betaling, hvis du deltager i mere end generalforsamlingen.

Afbud: Hvis du pga. af sygdom eller lignende bliver forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du give besked til sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 hurtigst muligt, da Nyreforeningen ellers kommer til at hæfte for dit ophold. Melder du afbud senere end 12. april, får du ikke din betaling refunderet.

Program

Lørdag den 6. maj

Kl. 10.00 – 10.30                          Ankomst med rundstykke og kaffe/te
Kl. 10.30                                         Uddeling af Årets solfanger og Prisen til det hospital der har forbedret sig mest indenfor planlagt dialyse
Kl. 11.00                                        Status på den nationale handlingsplan for organdonation, ved Helle Haubro, centerleder, Dansk Center for Organdonation
Kl. 11.30                                         Generalforsamlingen starter
Kl. 12.30                                         Frokost
Kl. 13.30                                         Generalforsamling fortsat og afslutning
Kl. 15.00                                         Kaffepause
Kl. 15.30-18.00                             Åbent hovedbestyrelsesmøde
Kl. 19.00                                         Middag

Søndag den 7. maj

Kl. 07.30 – 08.30                          Morgenmad og tjek ud
Kl. 08.30                                         Åbent hovedbestyrelsesmøde fortsat og afslutning
Kl. 10.00                                         Pause
Kl. 10.15                                         Uddeling fra Nyreforeningens Forskningsfond
Kl. 12.00                                         Let anretning og mulighed for dialog med forskere, der har modtaget midler fra Forskningsfonden
Afrejse

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
 3. Revideret regnskab til godkendelse
 4. Orientering om indeværende års budget
 5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
 6. Foreningens fremtidige virke (oplæg ved landsformanden)
 7. Fremlæggelse, drøftelse og afstemning vedrørende indkomne forslag
 8. Valg af næstformand
  Indstillede kandidater: Malene Madsen
 1. Valg af to interne revisorer
 2. Valg af anden suppleant for intern revisor
 3. Eventuelt

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere efter tilmeldingsfristens udløb. Årsberetningen kan du se på side 18-21 i Nyrenyt, marts 2017.

Har du et forslag, du ønsker drøftet på generalforsamlingen, eller ønsker du at indstille en kandidat til posten som næstformand, så skal du sende det skriftligt til sekretariatet, så vi har det senest den 25. marts 2017.