Dine rettigheder

rettigheder

Som patient i Danmark har du nogle rettigheder. Her guider vi bl.a. til, hvad du kan gøre, hvis du har brug for en såkaldt ”second opinion” eller gerne vil klage over din behandling. Har du spørgsmål til noget af dette, er du velkommen til at kontakte vores socialrådgiver.

Hvis du ikke er enig med din læge

Hvis du ikke er tilfreds med din egen læges vurdering, kan du skifte til en anden praktiserende læge. Det koster 180 kr. Du kan skifte læge på borger.dk eller ved at henvende dig på dit borgerservicecenter.

Second opinion

Har du brug for en anden læges vurdering af din sygdom? Så har du mulighed for at få en såkaldt “second opinion”, altså en anden læges vurdering. Læs mere om second opinion.

Ventetider

På hjemmesiden esundhed.dk kan du se aktuelle ventetider for en række nyremedicinske sygdomme samt urinvejssygdomme. Ventetiderne varierer meget fra hospital til hospital. Men husk at der er frit sygehusvalg i Danmark.

Frit sygehusvalg

sygehusvalg.dk beskrives reglerne for frit sygehusvalg samt retten til hurtig udredning og retten til behandling i udlandet.

Journalindsigt

Du har ret til at se din egen journal, hvis du er fyldt 15 år. Det gælder både din sygehusjournal og journalen hos din praktiserende læge. Læs mere om journalindsigt.

Hvis du vil klage

Bliver det nødvendigt at klage over den behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet, så skal du henvende dig til Patientombuddet. Du finder klageskema og vejledning på patientombuddet.dk.

Få en bisidder

Hvis du har indsendt en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med din behandling i sundhedsvæsenet, får du tilbudt en dialogsamtale med din region. Samtalen har til formål at afklare de ting, der er sket i dit behandlingsforløb.

Som patient må du tage en person med til samtalen – det man kalder en bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven, men du har også mulighed for at tage en bisidder med fra Danske Patienters bisidderordning.